“ศศลักษณ์-จักรกฤษณ์” ทำเต็มที่หวังเล่น “เอฟซี โตเกียว”