“พรชัย เค้าแก้ว” ถือธงชาตินำนักกีฬาไทยพิธีเปิดซีเกมส์