ศาลสั่งห้าม “รูนีย์” ขับรถ 2 ปี บำเพ็ญประโยชน์ 100 ชั่วโมง