“ฟลอยด์” ติดภาพ “แม็คเกรเกอร์” คู่ชกไฟท์สุดท้ายในแมนชั่นหรู