“เคน” ไม่ปฏิเสธย้ายไปเล่นในสเปนยกเป็นเรื่องของอนาคต