"กอบกาญจน์"  รับอยากเห็นไทยไปบอลโลกมากกว่าเป็นเจ้าภาพ