"ดัสกร" น้อมนำคำสอน ในหลวงรัชกาลที่ 9 "เศรษฐกิจพอเพียง"