“เยอรมนี” ยังรั้งเบอร์ 1 โลก “อังกฤษ” ขยับขึ้นรั้งที่ 12 ของโลก