โต๊ะเล็กไทย อยู่ร่วมสาย "จอร์แดน-คีร์กิซสถาน" ชิงแชมป์เอเชีย