“โต๊ะเล็กไทย” บินเก็บตัวสเปน เพิ่มเกมอุ่นเครื่อง “เกาหลีใต้”