ยูฟ่าปรับกฏใหม่ให้กลุ่มท็อปโฟร์เข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติ