“สเปอร์ส” อาจเสีย “ซน ฮึงมิน” 2 ปี เพื่อไปเป็นทหารรับใช้ชาติ