“ศรันย์” ยังมีลุ้นซิวตั๋ว ไคท์บอร์ดยูธโอลิมปิกโซนเอเชีย