“ชบาแก้ว” คว้าตั๋วไปฟุตบอลโลก รับอัดฉีดจากสมาคมรวม 8 ล้านบาท