“สิทธิชัย” ถึงไทยเตรียมรับรางวัลงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม”