แคมป์ “อังกฤษ” คึกคัก เชื่อคว่ำ “โครเอเชีย” ลิ่วชิงบอลโลก