"ช้าง" หนุนสมาคมฟุตบอล มอบ 10 ล้านบาท เข้ากองทุน "ช้างศึก" ปีที่ 3


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10 ล้านบาท จาก บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” หนุน "กองทุนช้างศึก" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

TOP ประเด็นร้อน