"ช้าง" หนุนสมาคมฟุตบอล มอบ 10 ล้านบาท เข้ากองทุน "ช้างศึก" ปีที่ 3