อังกฤษเรียกตัว “ชิลเวลล์” เสียบแทน “ชอว์” หลังบาดเจ็บขอถอนตัว