“เลิฟ” รับกดดันผลงานห่วย ขอกู้หน้าเกมดวล “ฝรั่งเศส” คืนนี้