“เมสซี่”หนุนฟุตบอลคนแคระโลกสร้างความเท่าเทียมในสังคม