"โอนีล-คีน" แยกทาง "ไอร์แลนด์" เหตุผลงานแย่ตลอดปี 2018