“โรนัลโด้”เตรียมป้ายหน้าสีแดงต้านความรุนแรงต่อเด็ก-สตรี