ผู้ว่าฯกกท. เห็นด้วยแก้ไข “พ.ร.บ.มวย” เชื่อส่งผลดีต่อเด็ก