“เบลเยี่ยม” รั้งเบอร์ 1 โลก – “ไทย” ขยับขึ้น 3 อันดับ