ยังมีหวัง! ตร.เผยเครื่องบิน “ซาล่า” มีแพชูชีพ อาจช่วยให้รอดชีวิต