ทีมค้นหากู้ร่างออกจากซากเครื่องบิน “ซาล่า” ได้แล้ว