ร้านขาหมูสู่สนามแพท เยือนถิ่นแฟนพันธุ์แท้การท่าเรือ