“อลิสซอน” ยก “นอยเออร์” เป็นแบบอย่าง ไม่หวังเทียบชั้น