บริษัทญี่ปุ่นให้วันหยุดพักร้อนเพิ่ม 6 วันแก่พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่