ข่าว กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯ ประทับ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ​​​​​​​