ข่าวเด่นของแท็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กสอ.-มจพ. จัดงานชี้ทางรอดเครื่องจักรอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0
ประชาสัมพันธ์

กสอ.-มจพ. จัดงานชี้ทางรอดเครื่องจักรอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการรายย่อยหรือขนาดเล็กจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาจึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ รวมถึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถปรับตัวเข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

อ่านเพิ่มเติม


ข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ