ข่าวเด่นของแท็ก ลูกบุญธรรม

รู้จักโลกใบใหม่ของ “โบว์” เด็กหญิงชาวม้งกับครอบครัวบุญธรรมอันอบอุ่น
ประเด็นร้อน

รู้จักโลกใบใหม่ของ “โบว์” เด็กหญิงชาวม้งกับครอบครัวบุญธรรมอันอบอุ่น

สถานการณ์เด็กกำพร้าในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกัน “การรับเลี้ยงดูลูกบุญธรรม” ก็ได้รับความสนใจจากครอบครัวที่มีความพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่อยากดูแลเด็กสักคน เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในครอบครัว หนึ่งในนั้นคือ ครอบครัว Fletcher ที่วันนี้พวกเขามีสมาชิกใหม่ที่ทำให้ "บ้านมีสีชมพูมากขึ้น"

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว ลูกบุญธรรม