ข่าวเด่นของแท็ก UTCC

 หนุ่มออฟฟิศหอการค้าขายฟู้ดทรัคหม่าล่า สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด – 19
ประชาสัมพันธ์

หนุ่มออฟฟิศหอการค้าขายฟู้ดทรัคหม่าล่า สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด – 19

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยได้เผชิญผ่านจุดวิกฤตของประเทศที่สามารถควบคุมโรคระบาดในครั้งนี้ได้ คนไทยทุกคนต้องช่วยกันด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing โดยอาศัยหลักการที่ว่า โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน รวมไปถึงการทำงานที่บ้านสำหรับสายอาชีพที่สามารถทำได้ ทำให้ชาวออฟฟิศจำนวนไม่น้อยหาช่องทางพิเศษสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด – 19 ครั้งนี้ เพื่อหารายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
ม.หอการค้า เปิดหลักสูตร DITM สร้างผู้นำนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์

ม.หอการค้า เปิดหลักสูตร DITM สร้างผู้นำนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (Master of Science in Digital Innovation and Technology Management : DITM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทั้งสองด้าน คือ ศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ การบริหารแบบผสมผสานด้วยศาสตร์ทั้งสองด้านนี้ จะทำให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ในการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยพัฒน์ หอการค้าไทย เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 24 ชม. ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด
ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยพัฒน์ หอการค้าไทย เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 24 ชม. ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด

คณะวิทยพัฒน์ (Extension School) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากกระแสของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน ด้วยพันธกิจหลักที่มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ทันต่อความท้าท้ายของโลกยุคดิจิทัล ตอกย้ำการสร้างทักษะที่แตกต่างเหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าว UTCC