อัปเดตล่าสุด

SET INFORMATION

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ระหว่างธนาคาร 36.764 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2567

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

17 มิถุนายน 2567
สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย
USD
36.5176 36.9249
GBP
46.0846 47.0215
EUR
38.8960 39.6718
JPY
22.9619 23.6705
HKD
4.6559 4.7456

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ