อัปเดตล่าสุด

SET INFORMATION

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ระหว่างธนาคาร 36.707 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2567

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

21 มิถุนายน 2567
สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย
USD
36.4589 36.8765
GBP
45.9246 46.8885
EUR
38.8422 39.6480
JPY
22.7017 23.4270
HKD
4.6513 4.7439

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ