ผลโหวตนายกรัฐมนตรี

การโหวตสิ้นสุดแล้ว

วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 11:04 น.

เลือกนายก 2566

เลือกตั้ง2566

ผลคะแนน อย่างไม่เป็นทางการ

หมายเหตุ : คะแนนที่แสดงทั้งหมดนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้

คะแนนล่าสุด ณ วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 11:04 น.

รายงานผลการเลือกตั้ง แบบเรียลไทม์

เพื่อไทย

141 ที่นั่ง
แบ่งเขต 112 ที่นั่ง

ปาร์ตี้ลิสต์ 29 ที่นั่ง
(10,962,522 คะแนน)

ก้าวไกล

151 ที่นั่ง
แบ่งเขต 112 ที่นั่ง

ปาร์ตี้ลิสต์ 39 ที่นั่ง
(14,438,851 คะแนน)

ภูมิใจไทย

71 ที่นั่ง
แบ่งเขต 68 ที่นั่ง

ปาร์ตี้ลิสต์ 3 ที่นั่ง
(1,138,202 คะแนน)

พรรคการเมือง

ใหม่

เบอร์ 1

ประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 2

เป็นธรรม

เบอร์ 3

ท้องที่ไทย

เบอร์ 4

พลังสังคมใหม่

เบอร์ 5

ครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์ 6

ภูมิใจไทย

เบอร์ 7

แรงงานสร้างชาติ

เบอร์ 8

พลัง

เบอร์ 9

อนาคตไทย

เบอร์ 10

ประชาชาติ

เบอร์ 11

ไทยรวมไทย

เบอร์ 12

ไทยชนะ

เบอร์ 13

ชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 14

กรีน

เบอร์ 15

พลังสยาม

เบอร์ 16

เสมอภาค

เบอร์ 17

ชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 18

ภาคีเครือข่ายไทย

เบอร์ 19

เปลี่ยน

เบอร์ 20

ไทยภักดี

เบอร์ 21

รวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 22

รวมใจไทย

เบอร์ 23

เพื่อชาติ

เบอร์ 24

เสรีรวมไทย

เบอร์ 25

ประชาธิปัตย์

เบอร์ 26

พลังธรรมใหม่

เบอร์ 27

ไทยพร้อม

เบอร์ 28

เพื่อไทย

เบอร์ 29

ทางเลือกใหม่

เบอร์ 30

ก้าวไกล

เบอร์ 31

ไทยสร้างไทย

เบอร์ 32

ไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์ 33

แผ่นดินธรรม

เบอร์ 34

รวมพลัง

เบอร์ 35

เพื่อชาติไทย

เบอร์ 36

พลังประชารัฐ

เบอร์ 37

เพื่อไทรวมพลัง

เบอร์ 38

มิติใหม่

เบอร์ 39

ประชาภิวัฒน์

เบอร์ 40

ไทยธรรม

เบอร์ 41

ไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 42

พลังสหกรณ์

เบอร์ 43

ราษฎร์วิถี

เบอร์ 44

แนวทางใหม่

เบอร์ 45

ถิ่นกาขาวชาววิไล

เบอร์ 46

รวมแผ่นดิน

เบอร์ 47

เพื่ออนาคตไทย

เบอร์ 48

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เบอร์ 49

พลังปวงชนไทย

เบอร์ 50

สามัญชน

เบอร์ 51

ชาติรุ่งเรือง

เบอร์ 52

พลังสังคม

เบอร์ 53

ภราดรภาพ

เบอร์ 54

ไทยก้าวหน้า

เบอร์ 55

ประชาไทย

เบอร์ 56

พลังเพื่อไทย

เบอร์ 57

สังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 58

ช่วยชาติ

เบอร์ 59

ความหวังใหม่

เบอร์ 60

คลองไทย

เบอร์ 61

พลังไทยรักชาติ

เบอร์ 62

ประชากรไทย

เบอร์ 63

เส้นด้าย

เบอร์ 64

เปลี่ยนอนาคต

เบอร์ 65

พลังประชาธิปไตย

เบอร์ 66

ไทยสมาร์ท

เบอร์ 67

รักษ์ธรรม

เบอร์ -

ประชาสามัคคี

เบอร์ -

พลังบูรพา

เบอร์ -

รายชื่อผู้สมัคร

เลือกจังหวัดและเขต เพื่อดูผู้สมัคร

กระบี่ เขต 1

1. อำเภอเมืองกระบี่ 2. อำเภอเหนือคลอง (ยกเว้นตำบลโคกยาง ตำบลห้วยยูง และตำบลปกาสัย)

เตชิต ดำดี
เบอร์ 1 ไทยสร้างไทย
เขต 1
กิตติ กิตติธรกุล
เบอร์ 2 ภูมิใจไทย
เขต 1
ธนวัช ภูเก้าล้วน
เบอร์ 3 ประชาธิปัตย์
เขต 1
สรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์
เบอร์ 4 รวมไทยสร้างชาติ
เขต 1
ฮัจญีวิทย์ แดงกุล
เบอร์ 5 เสรีรวมไทย
เขต 1
ยุทธนา อ่าวลึกน้อย
เบอร์ 6 เพื่อไทย
เขต 1
วศิน สิริเกียรติกุล
เบอร์ 7 ก้าวไกล
เขต 1
ทับทิม พึ่งหล้า
เบอร์ 8 ไทยภักดี
เขต 1
ดูทั้งหมด

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เลือกพรรคการเมือง เพื่อดูรายชื่อ

พรรค: ประชาธิปไตยใหม่ (เบอร์ 2)

จำนวนผู้ที่ถูกส่งรายชื่อ 1 คน

สุรทิน พิจารณ์

แกลเลอรี่เลือกตั้ง 2566