พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

“พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9” 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9” 

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้มีการอัญเชิญ “พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9” ประดิษฐานบนบุษบกบัลลังก์บนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช