พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วประเทศ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุดรัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแถลงข่าว...