Money Trick

เปิด 5 ธุรกิจตอบโจทย์คนโสด ช้อปปิ้ง ไปเที่ยว ชิลๆ คนเดียว | Money Trick

แนะลงทุน 5 ธุรกิจที่ตอบรับกับตลาดคนโสด คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ให้มูลค่าการตลาด การจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มคนโสดสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท มีธุรกิจอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามใน "Money Trick"

    แชร์ :

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ