PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : อาทิตย์ 22 ต.ค. 2560

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

สี่แผ่นดิน

ละครอันทรงคุณค่าเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร รวมทั้งได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างยาวนานไว้อย่างละเมียดละไม  ดังนั้น ทางสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี36 จึงขอเผยแพร่ละครอันทรงคุณค่านี้อีกครั้งเพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในราชจักรีวงศ์

ดูย้อนหลัง