ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการตรวจสลากหมายเลขเพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่

ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท

1 4 1 7 3 7
1
4
1
7
3
7

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


268
382

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


087
975

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท


98

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท


141736
141738

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

061433
263817
287956
319674
424727

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

058224
211341
292752
295536
331992
477883
645600
746775
870753
910225

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

005506
090184
215167
274781
394310
474975
676348
781821
811971
843133
064542
114403
229333
331399
397918
485916
693977
783247
819344
874636
065720
136488
231038
351828
405470
595421
716196
791429
826881
897386
069532
136625
242426
375654
410745
621889
724221
794371
839892
957300
079667
202161
258587
387664
428651
635429
751831
806686
841722
989819

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

004306
048352
150101
197362
257225
444098
544036
637301
786165
924707
009105
053831
150752
202792
257698
455753
544485
645578
800825
928010
017435
059270
159976
203820
272758
487813
556947
653859
846718
930249
017500
066280
169679
207433
282373
496484
559596
664771
862247
938911
020936
071360
169989
215063
286737
506785
571576
678937
886478
946820
027898
106056
178794
216652
297216
507835
580897
697126
891817
947781
032810
119075
179454
217096
321874
512401
597807
736739
905697
953029
035973
120189
184968
239901
369902
515100
615062
752063
907097
953453
038860
122202
187350
246043
424767
536722
618405
752217
913313
954318
044116
137431
195626
249896
433703
540690
619314
778939
918729
985728

เพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ