ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการตรวจสลากหมายเลขเพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่

ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท

9 6 7 1 3 4
9
6
7
1
3
4

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


643
779

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


197
948

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท


04

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท


967133
967135

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

028581
206508
437256
730956
907234

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

177667
189708
217893
338966
380667
531597
687327
729913
804000
899764

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

009460
125673
246386
335020
440174
508346
635591
720662
858535
916707
031766
132201
259839
336560
448776
522939
639726
760122
872235
930899
069344
140190
266597
364782
449107
528949
668416
765326
882716
943748
089459
175405
267823
414697
471743
615649
685894
816955
885774
962815
110989
241789
274222
431987
488778
618389
716763
823843
912914
993136

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

004888
095562
200292
284926
384977
438819
550536
756685
861874
937468
008073
103403
218833
304981
387822
440982
559788
760064
875903
937888
042752
115700
222688
308402
397232
443827
560106
761798
882661
952702
042993
123305
226588
329409
408925
446939
604403
788889
884376
953490
059165
125870
234330
335231
411675
467469
622925
797578
888264
962565
063879
128575
236060
339327
416138
484371
635881
808038
890307
968895
064609
143701
253409
345661
421364
489542
656782
813156
897207
981093
066793
173375
255700
350044
422172
493628
709631
832312
902346
988375
075499
174254
273221
374391
434121
522297
724734
834203
906180
994798
090869
200114
284615
383827
435111
530669
753296
855057
928714
998612

เพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่