ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการตรวจสลากหมายเลขเพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่

ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1

มี 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท

3 8 7 0 0 6
3
8
7
0
0
6

เลขหน้า 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


562
795

เลขท้าย 3 ตัว

มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท


135
983

เลขท้าย 2 ตัว

มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท


58

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท


387005
387007

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

069992
107841
290368
413789
638591

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

078423
084208
127888
232693
332589
364946
762698
862894
878228
979689

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

030325
097091
161071
308327
446776
526700
582391
757633
832330
904475
040864
124542
197616
324061
463803
530959
587584
765986
834640
921340
055568
129700
201247
360038
476207
531380
626672
785518
845639
922185
077710
131039
204199
397385
479249
539931
653441
800901
845733
930303
079345
137934
279251
414259
515719
565235
710344
803175
891549
962222

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

000648
136573
274108
354809
429565
526299
605697
723397
822510
899391
000874
174485
275051
436844
527614
612465
724698
823053
900920
021187
185267
279753
362451
446034
540813
612883
733917
828934
913725
025485
230995
297036
372915
473100
543527
678256
736338
856395
920388
037260
237909
303110
380696
474324
548496
688831
753986
857662
930988
042644
237993
303294
400929
481952
550575
694664
768421
861356
932057
082847
244746
304514
409658
488736
555481
701337
776434
861700
940696
084925
258407
322139
416564
513799
565076
701947
791661
866026
953259
097958
263755
330499
421047
518496
567021
706098
796095
869395
972301
125761
272205
347495
422661
525327
594564
716930
807009
884903
990022
XXXXXX

เพื่อความถูกต้องในการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากกองสลากฯ ได้ที่นี่