ครม.นัดแรกของปีกระต่าย แผนเฉพาะกิจแก้ปัญหา PM 2.5 ปี 66


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดศักราชใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จัดประชุม ครม.นัดแรก หลายวาระน่าสนใจ เช่น แผนแก้ปัญหา PM 2.5 และยังมีวาระค้างจากปีก่อนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

วาระ ครม.ประจำวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเข้าทำเนียบ โดยปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระน่าสนใจให้พิจารณา  เช่น 

UNIQ คว้าโครงการ 33 ล.ปรับปรุงป้าย"สถานีกลางบางซื่อ"เป็น"สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์"

เศรษฐกิจ ปี 2566 จะเป็นปีที่ยากลำบาก เมื่อมหาอำนาจล้วนอ่อนแอ

 • แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566
 • ร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ...
 •  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 -2570)
 • ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตร ประกันสังคม พ.ศ...

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีวาระที่ค้างมาจากปีที่แล้วคือ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ที่ นายกรัฐมนตรีให้กลับไปทบทวนแผนใหม่อีกครั้งเมื่อการประชุมครั้งก่อนหน้า

นอกจากนี้ ยังมีวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2
 • ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 
 • รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 )
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ ...
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539 ประจำปี 2564
 • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ นางสาวอลินี ธนะวัฒนะสัจจะเสรี และ นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล
 • (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570)
 • การรับรองแผนปฎิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ.2565 – 2569 (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026)
 • รายงานสถานภาพร่างกฏหมาย สถานะ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
 • สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ