เปิดใจ “โอ๋ ภัคจีรา” ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิต “น้องวันใหม่”