“จอน เอ็ม ชู” ชี้หนังเด็กติดถ้ำ ต้องเชิดชูให้ถูกคน