เปิดประวัติ สุวนันท์ ปุณณกันต์ หรือ สุวนันท์ คงยิ่ง “นางเอกยอดนิยมเบอร์ 1”