ประกาศประกวดราคาจัดจ้าง โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36