ปตท. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.


เผยแพร่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขึ้นรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์