น้ำดื่มสิงห์ จัดกิจกรรม "Kick Off & Troop Activity Singha Water New Campaign"