ซีพี ออลล์ จัดงานใหญ่ เพื่อมอบโอกาสทางธุรกิจแก่ทุกภาคส่วน