กฟน. เชิญชวนชมไฟประดับ5 ล้านดวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก